Download citation

Publisher’s Note

ESAIM: COCV, 27 (2021) E1
DOI: https://doi.org/10.1051/cocv/2021011