Download citation

Invariant tracking

ESAIM: COCV, 10 1 (2004) 1-13
DOI: https://doi.org/10.1051/cocv:2003037